STONE ON WHITE

porcelain, wood, plexiglass, magnet, textile

2022

Photo: Yasuhito Yuruki