top of page
LENIN 2

bone china

W7×L9×H14(cm) /W2.6×L3.5×H5.5(inch)

2017

Photo: Takuma Uematsu

            

bottom of page